Rozumiemy, że cenisz swoją prywatność i dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument. Znajdziesz w nim zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej odjazdowybibliotekarz.pl 

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Fundacja Normalne Miasto Fenomen z siedzibą przy ulicy Stanisława Wigury 12a a w Łodzi, numer KRS: 0000327680, NIP: 7252 005839 oraz REGON: 100664085.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowyc wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz poniżej).

Uprawnienia.

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

W każdym momencie możesz zażądać udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że w tym celu wyślesz wiadomość na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dołożyliśmy starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Na wskazany adres e-mail możesz również pisać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podejmujemy wszelkie wymagane przepisami o ochronie danych osobowych środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych . Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych

  1. Smarthost Sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  2. Jmanager Sp. z o.o. – w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Twoich danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu lub sklepu.

Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika.

Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, w tym przypadku login oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Dane te możesz zmienić korzystając z funkcji edycji konta. Przekazane nam dane, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta w związku z udziałem w akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Udział w akcji w roli lokalnego organizatora zawierany jest poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Usunięcie konta nie prowadzi do usunięcia informacji o wydarzeniach i instytucjach zgłoszonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta. W każdej chwili masz możliwość sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

Zgłoszenie rajdu.

Zgłaszając wydarzenie, musisz podać dane wymagane przez organizatora akcji, takie jak imię i nazwisko koorydnatora, nazwę instytucji będącą lokalnym organizatorem, adres jednostki organizującej wydarzenie, strona internetowa instytucji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku ze zgłoszeniem, przetwarzane są w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o wydarzeniach będą przetwarzane przez czas trwania akcji, a następnie do czasu upływu terminu przyjmowania ankiet organizacyjnych. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych.

Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się z nami poprzez pocztę elektroniczną, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości możesz ponadtozawrzeć inne dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe w celu kontaktu z Tobą, a podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które są odczytywane przez nasz system teleinformatyczny lub przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich. Niektóre pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu a inne pliki cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja o stosowaniu plików cookies. Możesz zarządzać ustawieniami cookies z poziomu swojej przeglądarki albo nawet w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Ważne informacje znajdziesz w menu pomocniczym przeglądarki internetowej. Pamiętaj - wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować (i często powoduje) trudności w korzystaniu ze stron internetowych, które stosują cookies.

Wykorzystujemy tzw. cookies własne, aby zapewnieć prawidłowe działanie strony, w szczególności w zakresie rejestracji oraz logowania się do konta użytkownika. Wykorzystujemy również funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, a to wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Cookies pochodzące od podmiotów trzecich.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Nasza strona korzysta z opcji anonimizacji adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej, aczkolwiek w pewnych wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany najpierw do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Z tego powodu przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Istnieje możliwość zapobieżenia rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google. Należy w tym celu zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. Więcej informacji na temat Google Analytics, znajduje się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Narzędzia społecznościowe. 

Na naszej stronie internetowej mogą być używane wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN. Jeśli nie chcesz, aby serwisy social media nie przyporządkowywały danych zebranych w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.