Postanowienia ogólne

 1. Odjazdowy Bibliotekarz to kampania, w ramach której organizowane są przejazdy rowerowe bibliotekarzy, czytelników oraz miłośników słowa pisanego, bibliotek i rowerów, połączone z animacją czytelnictwa i promocją aktywnego modelu życia.
 2. Organizatorem Odjazdowego Bibliotekarza jest Stowarzyszenie LABiB.
 3. Cele akcji to:
  1. promowanie bibliotek i czytelnictwa,
  2. integracja społeczności lokalnych,
  3. walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotek, czytania, książek i bibliotekarzy,
  4. kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek, czytania, książek i bibliotekarzy,
  5. integracja środowiska bibliotekarskiego,
  6. propagowanie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego,
  7. propagowanie roweru jako środka transportu.
 4. Odjazdowy Bibliotekarz jest organizowany w dniach 1 kwietnia - 31 października.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza, którego adres corocznie publikowany jest na www.odjazdowybibliotekarz.org.
 6. Partnerami i darczyńcami akcji mogą być instytucje oraz firmy, które zapewniają bezpłatną pomoc organizacyjną lub przekażą darowiznę.

Nazwa akcji i identyfikacja wizualna

 1. Logo i nazwa Odjazdowego Bibliotekarza stanowią własność koordynatora głównego i są udostępniane bezpłatnie.
 2. Znak ten i nazwa mogą być wykorzystywane wyłącznie przez organizacje i osoby, które oficjalnie zgłoszą chęć zorganizowania akcji we własnej miejscowości.
 3. Nie zezwala się na ingerencję w znak logo.
 4. Nie zezwala się na ingerencję w nazwę akcji.
 5. W uzasadnionych przypadkach organizator lokalny może posługiwać się nazwą Odjazdowy Bibliotekarz w [nazwa miejscowości] lub Odjazdowy Bibliotekarz. Podtytuł. Dopuszcza się również używanie nazwy Odjazdowa Biblioteka.

Wsparcie

 1. Wsparcia organizatorom lokalnym udziela koordynator ogólnopolski oraz inni organizatorzy w regionie, którzy zgłosili chęć dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą.
 2. Kontakty do osób udzielających porad (odjazdowych podpowiadaczy) - są dostępne w sekcji "O akcji" na stronie www akcji.

Organizatorzy lokalni

 1. Odjazdowego Bibliotekarza może zrealizować każda instytucja lub osoba prywatna, która podejmie się organizacji akcji w swojej miejscowości w wybranym dniu i weźmie odpowiedzialność za jej przebieg.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie www.odjazdowybibliotekarz.org.
 3. Zgłoszenie się jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator lokalny jest zobowiązany do przeprowadzenia akcji w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 5. Organizator lokalny może przesłać na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 5 zdjęć i krótki opis. Relacja z akcji zostanie zamieszczona na stronie www.odjazdowybibliotekarz.org i na fanpagu FB.
 6. Organizator lokalny zgadza się na wykorzystywanie przez organizatora ogólnopolskiego opublikowanych w swoich kanałach promocyjnych (np. strona www, fanpage na Facebooku) materiałów fotograficznych i wideo oraz fragmentów relacji do celów promowania akcji, np. poprzez umieszczanie ich w kanałach informacyjnych Stowarzyszenia LABiB, takich jak strony internetowe i fanpage na Facebooku oraz w raporcie rocznym, podsumowującym wyniki kampanii.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.odjazdowybibliotekarz.org.
 2. Dane organizatorów lokalnych, podawane podczas rejestracji, są wykorzystywane przez Stowarzyszenie LABiB w celach statystycznych oraz do informowania o akcji Odjazdowy Bibliotekarz.
 3. Regulamin może ulec zmianie.
 4. W kwestiach niewymienionych w niniejszym Regulaminie należy kontaktować się z osobami udzielającymi wsparcia.