Co to jest Odjazdowy Bibliotekarz?

To kampania, na którą składają się przejazdy rowerowe bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów organizowane w całym kraju. Pierwotnie akcja odbywała się podczas Tygodnia Bibliotek (8-15 maja), a od 2012 roku wykracza poza te ramy czasowe.

Jak to wygląda w praktyce?

Jest to zorganizowany przejazd kolumny rowerów, która jedzie kilka - kilkanaście kilometrów.

Trasa Odjazdowego Bibliotekarza zazwyczaj biegnie szlakiem bibliotecznym - to oznacza, że mijane są po drodze biblioteki, antykwariaty, księgarnie i różne inne instytucje i miejsca związane ze słowem pisanym. Odjazdowemu Bibliotekarzowi mogą towarzyszyć bookcrossing (bezpłatna wymiana książek), losowanie nagród, piknik, ognisko czy inne wydarzenia.

Akcja ma charakter otwarty, dlatego w różnych miejscowościach organizatorzy proponują uczestnikom dodatkowe atrakcje.

Kolorem kampanii jest pomarańczowy.

Kim jest główny koordynator i czym się zajmuje?

Głównym koordynatorem Odjazdowego Bibliotekarza jest pomysłodawczyni akcji - Paulina Milewska.

Główny koordynator:

 • koordynuje prace zespołów osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy organizowania akcji,
 • współpracuje z partnerami akcji,
 • kontaktuje się z mediami ogólnopolskimi,
 • ma decydujący głos w kwestiach spornych.

Kim jest koordynator regionalny i czym się zajmuje?

Koordynatorzy regionalni to osoby wspierające organizatorów lokalnych na określonych obszarach geograficznych (sprawdź podział na regiony).

Koordynatorzy regionalni:

 • są osobami kontaktowymi w sprawach dotyczących realizacji Odjazdowego Bibliotekarza w poszczególnych regionach,
 • udzielają informacji o akcji,
 • wspierają merytorycznie organizatorów lokalnych,
 • pośredniczą w kontaktach z koordynatorem głównym.

Kim jest organizator lokalny i czym się zajmuje?

Odjazdowego Bibliotekarza może zrealizować każda instytucja lub osoba prywatna, która podejmie się organizacji akcji w swojej miejscowości w wybranym dniu pomiędzy 1 maja a 31 lipca 2016 roku i weźmie odpowiedzialność za jej przebieg.

Organizator lokalny zajmuje się zorganizowaniem i przeprowadzeniem akcji Odjazdowy Bibliotekarz w swojej miejscowości (ze wsparciem ze strony koordynatorów regionalnych).

Jakie są obowiązki organizatora lokalnego?

 1. Zapoznaj się z Regulaminem.
 2. Zgłoś się za pośrednictwem formularza.
 3. Zaplanuj i przeprowadź akcję zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Informuj na bieżąco koordynatora regionalnego o swoich działaniach (przesyłaj newsy, informuj o zmianach).
 5. Policz uczestników (w tym bibliotekarzy) i wypełnij po akcji formularz sprawozdawczy.

Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Organizatorzy lokalni korzystają nieodpłatnie z:

 • logo akcji,
 • nazwy akcji,
 • szablonów materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, wzór na koszulkę),
 • materiałów informacyjnych (Poradnik Odjazdowego Organizatora, przykładowe scenariusze, szablony przydatnych dokumentów),
 • wsparcia przekazanego przez darczyńców [tylko jeśli takie uzyskamy]
 • Ponadto Odjazdowi Podpowiadacze wspierają organizatorów lokalnych merytorycznie, służą poradami, podpowiadają.

Czy mogę przekształcić logo?

Nie. Logo akcji nie może być w żaden sposób modyfikowane.

Czy mogę zmienić nazwę akcji?

Nie. W uzasadnionych przypadkach organizator lokalny może posługiwać się nazwą Odjazdowy Bibliotekarz w [nazwa miejscowości] – wyłącznie po konsultacji z koordynatorem regionalnym lub głównym i za jego zgodą.

Kiedy mogę zorganizować Odjazdowego Bibliotekarza?

Odjazdowego Bibliotekarza można zorganizować dowolnego dnia w trakcie trwania kampanii. W 2016 roku jest to termin od 1 maja do 31 lipca – wybierz dowolny dzień.

Jak się zgłosić?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Kiedy otwiera się rejestracja?

Zgłoszenia przyjmowane będą od 2 kwietnia 2016 roku za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie akcji.

Kiedy trzeba się zgłosić?

Formularz wypełnij nie później niż na 21 dni przed datą zgłaszanej edycji.

Dlaczego muszę się zgłaszać?

Odjazdowy Bibliotekarz to kampania, której założeniem jest wspólne działanie. Im nas więcej, tym większe oddziaływanie ma akcja. Zgłoszenia gwarantują widoczność wszystkich bibliotek organizujących swoje przejazdy rowerowe i są podstawą do podawania wyników kampanii. Wypełnienie formularza gwarantuje pojawienie się informacji o Twojej edycji Odjazdowego Bibliotekarza na oficjalnej stronie www akcji.

Czy musimy jechać na rowerach?

Tak. Przejazd rowerowy jest nieodzownym elementem Odjazdowego Bibliotekarza.

Jakie pozwolenia są potrzebne?

Informację o prawnych aspektach organizowania przejazdu rowerowego znajdziesz w piątej części Poradnika Odjazdowego Bibliotekarza.

Jak mogę urozmaicić Odjazdowego Bibliotekarza?

Odjazdowy Bibliotekarz to nie tylko przejazd rowerowy, to także różnego typu dodatkowe atrakcje towarzyszące wydarzeniu. Tylko od Ciebie zależy, jaką formę wybierzesz. Inspiracje znajdują się na stronie głównej. Kilka propozycji i dobrych praktyk z poprzednich edycji znajdziesz w czwartej części Poradnika Odjazdowego Organizatora. Możesz też prześledzić relacje z ubiegłego roku i poszukać innych inspiracji.

Jaka powinna być trasa przejazdu?

Przebieg trasy zależy od grupy docelowej i podstawowych założeń Twojej edycji Odjazdowego Bibliotekarza. Trasy w ubiegłych latach bardzo się od siebie różniły – przebiegały przez centrum miasta, biegły przez las, łączyły dwie małe miejscowości itp.

Długość trasy jest uzależniona od możliwości i chęci Twoich uczestników. W niektórych miejscowościach przejeżdżano 10, w innych 40 km – decyzja należy do Ciebie.

Kto i kiedy wymyślił Odjazdowego Bibliotekarza?

Pomysłodawczynią akcji jest Paulina Milewska (łódzka bibliotekarka, pracownik Biblioteki WSP). Początkowo organizacją eventu zajmowała się Sekcja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych w Łodzi. Pierwsza edycja Odjazdowego Bibliotekarza odbyła się w Łodzi w 2010 roku przy współpracy z Fundacją Normalne Miasto – Fenomen.

Koniec